Personální agentura

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím s tím, aby společnost SUGESTO s.r.o. se sídlem Císařov 109, 751 03 Císařov, IČ: 02782693 shromažďovala, zpracovávala a uchovávala osobní údaje o mé osob dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, a to za účelem obchodních či marketingových sdělení nebo prezentace zaměstnavatelům a zprostředkování zaměstnání. Souhlas je udělen na dobu neurčitou, a to až do jeho odvolání písemnou formou. Prohlašuji, že údaje a data, která jsou poskytnuta za tímto účelem, jsou úplná a pravdivá.