- ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ -

V rámci naší obchodní spolupráce zpracováváme Vaše osobní údaje ( v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů), proto jsme pro Vás níže sepsali podrobnější informace, ať víte, co konkrétně zpracování osobních údajů z naší strany znamená.


1 Správce osobních údajů/zpracovatel
Správcem i zpracovatelem Vašich osobních údajů je společnost SUGESTO s.r.o., sídlem Císařov 109, 751 03 Císařov, provozovna Hálkova 1287/37, 779 00 Olomouc, IČ: 02782693.


2 Jak se můžete dozvědět více informací o zpracování Vašich osobních údajů
– můžete zaslat email na info@sugesto.cz,
– zavolat na čísla uvedená v sekci Kontakt,
– navštívit nás v naší provozovně,
– poslat dopis poštou na korespondenční adresu uvedenou v sekci Kontakt.


3 Zdroj Vašich osobních údajů
Vaše osobní údaje byly získány prostřednictvím objednávek, ať už emailových, telefonických nebo přes sekci Poptávka na webu naší společnosti.


4 Jaké osobní údaje zpracováváme
K realizaci objednávky potřebujeme jméno a příjmení, název firmy, IČ, DIČ, email, kontaktní údaje a adresu. Pokud to vyžaduje zákon, např. pro účetní či daňové účely, můžeme Vás požádat o poskytnutí jiných potřebných údajů. Ve zbylých případech je poskytnutí údajů dobrovolné.


5 Účel zpracování Vašich osobních údajů
– Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem uzavření objednávky/smlouvy s Vámi
– Vaše údaje jsou nutné také pro další kontakt s Vámi, např. skrz související služby, apod.
– údaje potřebujeme pro poskytování služeb elektronickou cestou, vč. transakcí, plateb či dodání, pro vyřízení reklamace a dalších požadavků, které nám zašlete (vč. těch, které se netýkají plnění smlouvy)
– údaje potřebujeme pro daňové i účetní účely, příp. pro jiné zákonné povinnosti
– údaje můžeme využívat pro zasílání newsletterů souvisejících se službami či produkty, které navazují na Vaše objednávky


6 Vaše práva v rámci zpracování osobních údajů
– kdykoliv můžete požádat o přístup k Vašim osobním údajům
– můžete se informovat o údajích, které o Vás zpracováváme
– pokud zjistíte, že jsou informace nepravdivé či nekompletní, můžete zažádat o jejich opravu/úpravu
– pokud nebudete chtít, abychom nadále Vaše údaje zpracovávali, můžete zažádat o jejich výmaz
– zjistíte-li, že je s Vašimi údaji nakládáno v rozporu s příslušnými zákony, můžete požádat o vysvětlení či dokonce podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ)


7 Kdo má přístup k Vašim osobním údajům
Mimo společnost SUGESTO s.r.o. se také jedná o externí účetní kancelář, která tyto údaje potřebuje pro účetní a daňové účely. Vaše údaje mohou být předány v rámci využívaných služeb i společnostem Google LLC či Facebook, Inc. Údaje mohou být poskytnuty i veřejným orgánům či institucím, pokud je to výslovně těmito institucemi/orgány vyžadováno.


8 Jakým způsobem jsou Vaše údaje chráněny
Vaše osobní údaje jsou před cizími osobami uchovávány v zabezpečených systémech naší společnosti a v rámci kanceláří také v uzamykatelných skříňkách.


9 Jak dlouho budeme Vaše údaje uchovávat
Vaše údaje uchováváme na základě Vašich objednávek, a to na nezbytný čas pro realizaci dané objednávky, příp. pro případnou reklamaci. Data uchováváme také pro statistické a archivační účely, příp. pro účely stanovené zákonem. Délka uchování Vašich osobních údajů nebude delší než 10 let od poslední objednávky.


Potřebujete-li něco dovysvětlit, příp. se zeptat na skutečnosti, které zde nejsou uvedeny, prosím kontaktujte nás prostřednictvím emailu na info@sugesto.cz, příp. můžete využít kontaktního formuláře na našem webu www.sugesto.cz. Jsme Vám také plně k dispozici v našich kancelářích na ulici Hálkova 1287/37, 779 00 Olomouc.